Weblapprogramozás

- Oktatási segédanyag középiskolák számára

A HTML nyelv szerkezete

Láttuk, hogy a HTML nyelv címkéket használ bizonyos formázások és nyelvi elemek jelölésére. Nézzük meg, hogy pontosan hogyan is néz ki egy ilyen címke, később ugyanis ezekből fogjuk felépíteni az egész dokumentumunkat!

A címkék

Minden HTML címke (angolul "tag") a "<" jellel kezdődik és a ">" jellel végződik.

Például:

<font size="7">

A nyitó relációs jel után rögtön a címke neve következik, utána pedig szóközökkel elválasztva (opcionálisan) a hozzátartozó paraméterek, attribútumok követhetik. Több paramétert is megadhatunk egyszerre:

<font size="7" color="green">

A fenti esetben nem csak 7-es betűmérettel szeretnénk írni, de a szöveg színét is zöldre változtattuk, mindezt egy címkében.

Egy címke hatása egészen a hozzá tartozó záró címkéig tart.

A záró címke, hasonló felépítésű, mint a nyitó címke, azzal a különbséggel, hogy a címke neve elé, a nyitó relációs jel után be kell szúrni a "/" karaktert, és kihagyhatjuk a paramétereket is. Vagyis a záró címke felépítése: "</" jelek, utána a zárandó címke neve (paraméterek nélkül), majd pedig a ">" jel.

Példa:

Nyitó: <b>
Nyitó: <font color="green">
Záró: </b>
Záró: </font>

Az is megfigyelhető, hogy a paramétereket név="érték" formában tudjuk megadni, és az is fontos lehet, hogy a címkékben a kisbetű és a nagybetű nincs megkülönböztetve!

Interaktív példa:

A címkéket egybe is lehet ágyazni, olyan módon, hogy amelyiket előbb nyitottuk ki, az előbb is kell bezárni:

Interaktív példa:

Most már minden fontosat megtanultunk a címkékről, nézzük, hogyan is épül fel belőlük egy HTML dokumentum:

Tovább a következő fejezethez >>

Weblapprogramozás oktatása középiskolában - Készült: 2007